Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK
Tjänsten

Vårdcentral

Om Vårdcentral

På HMC vill vi förena hög kvalitet och god tillgänglighet med en tydlig ambition att guida dig till hållbar hälsa. Genom vår bemötandekultur, värderingsfrihet, goda fast bemanning, vår öppenhet och nära samarbete i realtid blir vi ett tryggt vårdval för dig som patient – vi kallar vårt arbetssätt HMC-modellen.  Välkommen till HMC!

Här finns tjänsten

  • Vårdcentral

Om HMC-modellen
Vår avsikt är tydlig – att erbjuda primärvård av hög kvalitet och med god tillgänglighet och guida dig som patient till hållbar hälsa. Läs gärna mer om vår vision och filosofi genom att klicka här.

Våra vårdcentraler präglas av ett öppet klimat med nära samarbete i realtid och vi har en ambition att lösa dagens problem idag. Vi har hög tillgänglighet på alla personalkategorier och vi satsar särskilt med att involvera sjukgymnaster och psykologer så tidigt som möjligt när det behövs.

Varje gång du ringer oss så möts svarar en specialutbildad sjuksköterska som guidar dig till egenvård eller rätt vårdgivare och vi arbetar hårt med kontinuitet så du så ofta det är möjligt träffa samma läkare.

Vårt mål är att du alltid ska känna dig välkommen till HMC oavsett orsak och vi arbetar med ett värderingsfritt förhållningssätt till hur du väljer att leva ditt liv. Här frodas inga värderinger eller pekpinnar för dina val. Om du däremot vill förändra dina levnadsvanor, oavsett hur – då vill vi finnas för dig som professionella guider till hållbar levnadsvanor med dina förutsättningar.