Tjänsten

Vårdcentral

Nu funkar vår telefonväxel som den ska igen!

Äntligen har vi hittat felet vår telefonväxel – efter en längre tid med stora svårigheter för dig som patient att komma fram i telefon så kommer det från och med nu fungera normalt. Vi ber om ursäkt för våra tidigare problem och hoppas du ska uppleva en väsentlig skillnad framöver.

Om Vårdcentral

Vi har utvecklat en unik modell för vårdcentraler med hög kvalitet, tillgänglighet och med en tydlig ambition att guida dig till hållbar hälsa. Genom vår välkomnande bemötandekultur, värderingsfrihet, god fast bemanning och nära samarbete i realtid blir vi ett tryggt vårdval för dig som patient.  Välkommen till HMC!

Här finns tjänsten

  • Vårdcentral

Om HMC-modellen
Vår avsikt är tydlig – att erbjuda primärvård av hög kvalitet och med god tillgänglighet och guida dig som patient till hållbar hälsa. Läs gärna mer om vår vision och filosofi genom att klicka här.

Våra vårdcentraler präglas av ett öppet klimat med nära samarbete i realtid och vi har en ambition att lösa dagens problem idag. Vi har hög tillgänglighet på alla personalkategorier och vi satsar särskilt med att involvera sjukgymnaster och psykologer så tidigt som möjligt när det behövs.

Varje gång du ringer oss så möts svarar en specialutbildad sjuksköterska som guidar dig till egenvård eller rätt vårdgivare och vi arbetar hårt med kontinuitet så du så ofta det är möjligt träffa samma läkare.

Vårt mål är att du alltid ska känna dig välkommen till HMC oavsett orsak och vi arbetar med ett värderingsfritt förhållningssätt till hur du väljer att leva ditt liv. Här frodas inga värderinger eller pekpinnar för dina val. Om du däremot vill förändra dina levnadsvanor, oavsett hur – då vill vi finnas för dig som professionella guider till hållbar levnadsvanor med dina förutsättningar.