Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK
Tjänsten

Seniorhälsa – mobilt team

Om Seniorhälsa – mobilt team

HMC Seniorhälsa är vårt eget mobila team! Våra geriatriker, ofta kallade äldreläkare är specialister på dig som senior, besöken sker hemma hos dig. HMC Seniorhälsa tar hand om alla dina primärvårdsbehov om du bor på särskilt boende och vi stöttar vårdcentralen när det behövs för dig >65 år oavsett om du har behov av hemsjukvård eller inte.

Här finns tjänsten

  • Seniorhälsa – mobilt team

På Hälsomedicinskt center samarbetar vi nära varandra i team och strävar efter att göra din vård så smidig som möjligt för alla parter och oavsett din ålder och hur du bor.

Därför har vi utvecklat vårt eget mobila vårdteam för dig > 75 och för dig 65 som behöver lite mer vård – HMC Seniorhälsa! Detta är ett komplement till vår äldremottagning som du kan läsa mer om här. 

Det som händer då är att du får möjlighet att skriva in dig i HMC’s egna Mobila vårdteam. Du är fortfarande listad på din HMC vårdcentral men din seniorläkare tar över hela ansvaret och alla insattser.
Din seniorläkare arbetar då i team med din distriktssköterska från hemsjukvården eller på ditt äldreboende. Vi har möjligheten att göra både akuta och planerade hembesök. Du som är inskriven i mobilt vårdteam besöker inte längre din HMC vårdcentral istället sköts allt genom hembesök.
För inskrivning i mobilt vårdteam ska följande kriterier vara uppfyllda enligt Region Skånes riktlinjer:
  • tre eller fler kroniska diagnoser
  • inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
  • sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
  • klarar inte den personliga omvårdnaden
  • 75 år eller äldre
  • erhåller hemsjukvård
Minst fyra av dessa kriterier ska vara uppfyllda för att du ska kunna skrivas in i mobilt vårdteam.