Äldremottagning

På äldremottagningen ger vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och mer sammanhållen vård. En distriktssköterska koordinerar dina besök och svarar på dina telefonsamtal. Vi hjälper dig med bland annat planerade hembesök, läkemedelsgenomgångar och individuell vårdplanering.
Läs mer om tjänsten

Arbetsterapeut

Vår arbeterapeut är ditt främsta stöd vid problem med händer och underarmar och ergonomiska problem med händerna. Vi deltar även i minnesutredningar då vi är specialutbildade på olika former av tester och intervjuer.
Läs mer om tjänsten

Barnhälsovård

Vi arbetar för att ge dig och ditt barn en fullständig förebyggande barnhälsovård med målsättningen att främja ditt barns hälsa, trygghet och utveckling. Grunden för Ditt barns hälsa läggs under de första levnadsåren. Under den tiden finns vi på HMC nära dig och dina barn. Välkomna!
Läs mer om tjänsten

Barnmorskemottagning

Vi vägleder dig som kvinna i alla skeden av livet. Har du frågor kring preventivmedel, behöver testa dig för könssjukdomar eller är du gravid och ska välja barnmorskemottagning? Kanske har du fått brev om cellprovstagning? I alla lägen är du välkommen att kontakta oss. Vi har eget ultraljud och vi är måna om att hela familjen mår bra under hela graviditeten. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Dietist

Har du avsikten att förändra din kost? Har du diabetes, besväras av övervikt eller andra kroniska sjukdomar där kosten spelar stor roll för din långsiktiga hälsa. Vår dietist guidar dig i förändring av dina levnadsvanor. Du kan inte boka tid direkt utan det är din vårdgivare som tar initiativ till att du får kontakt med dietist. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Familjeläkare

En trygg och kompetent läkarkontakt är en hörnsten för dig med kroniska sjukdomar och vid akuta medicinska problem. Vi arbetar nära andra läkare,  sköterskor, sjukgymnaster och psykologer på vårdcentralen för din hälsa och strävar efter att lösa dagens problem idag. Vi vill med hög medicinsk kompetens guida dig till hållbara levnadsvanor. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Företagshälsa

Din hälsa påverkas av hur du mår under hela dygnet. Därför är en proaktiv företagshälsovård nyckeln till långsiktig hälsa både för dig som anställd och för ditt företag. Företag som aktivt arbetar med allt från ergonomi till stress och arbetsmiljö utvecklas till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas.
Läs mer om tjänsten

Hälsokontroll och intyg

Behöver du professionell hjälp med intyg eller som privatperson genomföra hälsokontoller för olika ändamål så kan vi i mån av tid hjälpa dig med undersökning, bedömning och utfärdande av intyg. Denna tjänst ingår inte i sjukförsäkringen utan du får betala kostnaden enligt riktlinjer från Region Skåne. Har du önskemål om insatser via ditt företag ber vi dig läsa mer under tjänsten företagshälsovård.  Vår företagshälsovård finns i Landskrona och Arlöv och skräddarsyr tjänster för dina och ditt företags behov.
Läs mer om tjänsten

HMC online

Nu kan du träffa oss via videolänk på HMC online! Du loggar in via din dator eller via vår app smartphone.  Här kan du själv boka tid. Tänk på att söka HMC online för de frågeställningar vi kan hantera utan att träffa dig fysiskt – läs mer nedan. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Idrottskador

Vår mottagning på Malmö Stadion är unik i sitt slag. Tillsammans med Kulan Idrottsskadecentrum utvecklar vi ett kompetenscentrum för rehabilitering efter skador av en aktiv livsstil – alla är välkomna. Vi tar hand om dig och guidar dig till förbättrad funktion oavsett om du är gammal eller ung, motionär eller världselit. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Öppen Barnmottagning

Nu har vi öppen mottagning för barn 0-10 år och enklare vaccinationer för barn och vuxna. Du  behöver inte boka tid. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Provtagning

Laboratoriet är centrum på varje HMC-mottagning. Våra fantastiska undersköterskor och sjuksköterskor bär ett stort ansvar i det kvalificerade arbetet att ta blodprover och annan provtagning för analys. Labpersonalen hjälper även till vid operationer, EKG-tagning och vid injektioner hos din läkare. Välkomna!
Läs mer om tjänsten

Psykolog

För dig som brottas med stress, sömnproblem, oro eller nedstämdhet så är en kompetent psykologkontakt basen för att du ska lyckas ta steget mot mer balans i livet och psykisk hälsa. Vi är KBT-utbildade och samarbetar nära med läkare och sjukgymnaster för din långsiktiga hälsa  – vi är experter på hållbar beteendeförändring. Välkommen!  
Läs mer om tjänsten

Sekretariat och reception

För att våra vårdinsatser för dig ska flyta på smidigt och bli medicinskt säkert så behöver vi en rad vitala stödfunktioner före och efter ditt besök hos oss. Du möter oss i receptionen men ser sällan allt viktigt arbete bakom kulisserna för att journaler, remisser, registreringar, Mina vårdkontakter och post hanteras snabbt och patientsäkert.
Läs mer om tjänsten

Sjukgymnast

För dig med smärta eller problem med leder och muskelfästen är sjukgymnasten guld värd. Med rätt rehabilitering och målmedveten träning kan du ofta bli bättre rustad för framtiden än innan problemen kom eller skadan skedde. Sjukgymnasten arbetar nära sköterskor, läkare och psykologer på vårdcentralen för att finna vägar för just dig till hållbara levnadsvanor. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Sjuksköterska

Våra sjuksköterskor och distriktssköterskor är de första du möter i telefon och på plats. Vi är specialutbildade att guida dig med egenvårdsråd och boka tider till rätt vårdgivare för dina behov. Diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, omläggningar, allergier, blodtryckskontroller och stöd i livsstilsförändring är bara några av våra kompetenser. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Vaccination

Det är inte alltid enkelt att veta om vi behöver vaccinera oss.  Vad behöver du egentligen för skydd för på hemmaplan eller inför långa eller korta utlandsresor? På vår öppna barnmottagning vi ordinera och ge enklare vaccinationer till både barn som vuxna utan behov av tidsbokning.
Läs mer om tjänsten

Vårdcentral

På HMC vill vi förena hög kvalitet och god tillgänglighet med en tydlig ambition att guida dig till hållbar hälsa. Genom vår bemötandekultur, värderingsfrihet, goda fast bemanning, vår öppenhet och nära samarbete i realtid blir vi ett tryggt vårdval för dig som patient – vi kallar vårt arbetssätt HMC-modellen.  Välkommen till HMC!
Läs mer om tjänsten