Den här webbplatsen använder webbkakor (cookies)
för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse.
Genom inställningarna i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.
OK

AI-projekt för bättre vård

Nu erbjuder HMC i Lomma dig ett helt nytt sätt att förbereda dig inför besök hos oss. Läs instruktionen nedan – du skapar enkelt en egen profil. Välkommen till framtidens primärvård!
Läs mer om tjänsten

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut är ditt främsta stöd vid problem med händer och underarmar och ergonomiska problem med händerna. Vi deltar även i minnesutredningar då vi är specialutbildade på olika former av tester och intervjuer.
Läs mer om tjänsten

Barnhälsovård

Vi arbetar för att ge dig och ditt barn en fullständig förebyggande barnhälsovård med målsättningen att främja ditt barns hälsa, trygghet och utveckling. Grunden för Ditt barns hälsa läggs under de första levnadsåren. Under den tiden finns vi på HMC nära dig och dina barn. Välkomna!
Läs mer om tjänsten

Barnmorskemottagning

Vi vägleder dig som kvinna i alla skeden av livet. Har du frågor kring preventivmedel, behöver testa dig för könssjukdomar eller är du gravid och ska välja barnmorskemottagning? Kanske har du fått brev om cellprovstagning? I alla lägen är du välkommen att kontakta oss. Vi har eget ultraljud och vi är måna om att hela familjen mår bra under hela graviditeten. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Boka själv – sjuksköterska

\n\r
Läs mer om tjänsten

Dietist

Har du avsikten att förändra din kost? Har du diabetes, besväras av övervikt eller andra kroniska sjukdomar där kosten spelar stor roll för din långsiktiga hälsa. Vår dietist guidar dig i förändring av dina levnadsvanor. Du kan inte boka tid direkt utan det är din vårdgivare som tar initiativ till att du får kontakt med dietist. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

e-läkarbesök och receptförnyelse

Nu har du din egen nätdoktor på HMC! Vi kommer att utveckla våra tjänster – idag kan du förnya recept, tala med psykolog eller boka ett e-läkarbesök utan att du fysiskt behöver komma till oss. Du loggar in via din dator eller via vår app HMC online i din smartphone. Välkommen till HMC online!
Läs mer om tjänsten

Familjeläkare

En trygg och kompetent läkarkontakt är en hörnsten för dig med kroniska sjukdomar och vid akuta medicinska problem. Vi arbetar nära andra läkare,  sköterskor, sjukgymnaster och psykologer på vårdcentralen för din hälsa och strävar efter att lösa dagens problem idag. Vi vill med hög medicinsk kompetens guida dig till hållbara levnadsvanor. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Företagshälsa

Din hälsa påverkas av hur du mår under hela dygnet. Därför är en proaktiv företagshälsovård nyckeln till långsiktig hälsa både för dig som anställd och för ditt företag. Företag som aktivt arbetar med allt från ergonomi till stress och arbetsmiljö utvecklas till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas.
Läs mer om tjänsten

Hälsokontroll och intyg

Behöver du professionell hjälp med intyg eller som privatperson genomföra hälsokontoller för olika ändamål så kan vi i mån av tid hjälpa dig med undersökning, bedömning och utfärdande av intyg. Denna tjänst ingår inte i sjukförsäkringen utan du får betala kostnaden enligt riktlinjer från Region Skåne. Har du önskemål om insatser via ditt företag ber vi dig läsa mer under tjänsten företagshälsovård.  Vår företagshälsovård finns i Landskrona och Arlöv och skräddarsyr tjänster för dina och ditt företags behov.
Läs mer om tjänsten

Kvällsmottagning

Nu har HMC en egen kvällsmottagning måndagar och torsdagar på vår mottagning i Staffanstorp! Vi tar emot enklare infektioner för listade och olistade patienter – välkommen till Malmövägen 2 – samma ingång som Studio S!
Läs mer om tjänsten

Provtagning och lab

Laboratoriet är centrum på varje HMC-mottagning. Våra fantastiska undersköterskor och sjuksköterskor bär ett stort ansvar i det kvalificerade arbetet att ta blodprover och annan provtagning för analys. Vi hjälper även till vid operationer, EKG-tagning och vid injektioner hos din läkare. Välkomna!
Läs mer om tjänsten

Psykolog

För dig som brottas med stress, sömnproblem, oro eller nedstämdhet så är en kompetent psykologkontakt basen för att du ska lyckas ta steget mot mer balans i livet och psykisk hälsa. Vi är KBT-utbildade och samarbetar nära med läkare och sjukgymnaster för din långsiktiga hälsa  – vi är experter på hållbar beteendeförändring. Välkommen!  
Läs mer om tjänsten

Sekretariat och reception

För att våra vårdinsatser för dig ska flyta på smidigt och bli medicinskt säkert så behöver vi en rad vitala stödfunktioner före och efter ditt besök hos oss. Du möter oss i receptionen men ser sällan allt viktigt arbete bakom kulisserna för att journaler, remisser, registreringar, Mina vårdkontakter och post hanteras snabbt och patientsäkert.
Läs mer om tjänsten

Sexolog

Nu erbjuder vi på uppdrag av Region Skåne en sexologmottagning på HMC i Lomma öppen för alla. Oavsett om du är listad på någon av våra HMC-mottagningar eller på någon annan vårdcentral så är du välkommen. Vanlig patientavgift, frikort gäller och vi tar även emot par för sexologisk behandling.
Läs mer om tjänsten

Sjukgymnast

För dig med smärta eller problem med leder och muskelfästen är sjukgymnasten guld värd. Med rätt rehabilitering och målmedveten träning kan du ofta bli bättre rustad för framtiden än innan problemen kom eller skadan skedde. Sjukgymnasten arbetar nära sköterskor, läkare och psykologer på vårdcentralen för att finna vägar för just dig till hållbara levnadsvanor. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Sjuksköterska

Våra sjuksköterskor och distriktssköterskor är de första du möter i telefon och på plats. Vi är specialutbildade att guida dig med egenvårdsråd och boka tider till rätt vårdgivare för dina behov. Diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, omläggningar, allergier, blodtryckskontroller och stöd i livsstilsförändring är bara några av våra kompetenser. Välkommen!
Läs mer om tjänsten

Vaccination

Det är inte alltid enkelt att veta om du behöver vaccinera dig eller dina barn på hemmaplan eller inför resor.  Välkommen till oss för enklare vaccinationer – Föräldrar och dina barn under 10 år – vaccination via Öppen barnmottagning – Vuxna och barn > 10 år – vaccination via Vaccination – DROP IN      
Läs mer om tjänsten

Vaccination – drop in

På HMC är du välkommen för enklare vaccinationer. Våra erfarna sjuksköterskor ger dig råd om rekommenderat skydd och arbetar med stöd av läkare. Föräldrar och barn under 10 år – välj Öppen barnmottagning Vuxna och barn över 10 år – välj Vaccination – drop in. Läs vidare nedan.
Läs mer om tjänsten

Vårdcentral

På HMC vill vi förena hög kvalitet och god tillgänglighet med en tydlig ambition att guida dig till hållbar hälsa. Genom vår bemötandekultur, värderingsfrihet, goda fast bemanning, vår öppenhet och nära samarbete i realtid blir vi ett tryggt vårdval för dig som patient – vi kallar vårt arbetssätt HMC-modellen.  Välkommen till HMC!
Läs mer om tjänsten

Äldremottagning

På äldremottagningen ger vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och mer sammanhållen vård. En distriktssköterska koordinerar dina besök och svarar på dina telefonsamtal. Vi hjälper dig med bland annat planerade hembesök, läkemedelsgenomgångar och individuell vårdplanering.
Läs mer om tjänsten

Öppen Barnmottagning

Nu har vi öppen mottagning för barn 0-10 år och enklare vaccinationer för barn och vuxna. Du  behöver inte boka tid. Hjärtligt välkommen!
Läs mer om tjänsten

Övrig admin och ledning

Förutom alla HMC-are som verkar i och ansvarar för den patientnära vården så har vi en rad personer som arbetar med koncernövergripande funktioner. Vi ansvarar för administrativa stödprocesser och övergripande ledning för HMC´s löpande drift och utveckling.
Läs mer om tjänsten